ZAGADNIENIA OGÓLNE SŁOWOTWÓRSTWA

Wyraz struktura w swoim najszerszym znaczeniu oznacza zespół odpowiednio skoordynowanych elementów. Odnosząc to do wyrazu, ter­min struktura może znaczyć: układ fonemów, czyli stronę fonetyczną, Układ wykładników fleksyjnych, czyli aspekt fleksyjny, układ morfemów, czyli aspekt strukturalny (morfologiczny). Języki różnią się między sobą względną stabilnością — bądź niestabilnością — form ich struktury. Istnie­ją ścisłe związki między tymi formami i trzeba zawsze liczyć się z wzajem­nymi zależnościami. Nie ma bowiem ścisłych przedziałów między różnymi dzia-tami języka.Co się tyczy języka polskiego, to historia jego fleksji i slowotwórstwa rzeczowników wykazuje uderzające podobieństwa. Precyzując nieco po­jęcia struktury fonetycznej wyrazu, można zauważyć, że przez to pojęcie rozumie się prosty fakt, że wyraz jest rozkładalny na jednostki zwane fonemami. Jednostki te są odbierane przez nasze uszy, są słyszalne i roz­poznawalne, tzn. dające się zidentyfikować przez nasz umysł.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!