WYRAZ ZŁOŻONY

Wyraz złożony, wyraz będący strukturą — to znak, za pomocą którego element rzeczywistości został nie tylko wydzielony z otaczającej rzeczywistości, tzn. zinterpretowany jako autonomiczna jednostka, lecz pozostaje rów­nież w relacji z innym elementem. W tym właśnie znaczeniu każda struk­tura leksykalna jest w momencie tworzenia się podzielna na dwa człony (co zauważył Rozwadowski); nie oznacza to jeszcze, że zasada dwuczłono- wości jest uniwersalna — jak Rozwadowski był skłonny sądzić. W momen­cie, w którym nowa formacja pojawia się, jej podstawa jest zawsze okre­ślona i jest ona zawsze skutkiem rozszerzenia znaczenia tej podstawy (słowo podstawa jest tu rozumiane bardzo ogólnie) za pomocą określonego narzę­dzia gramatycznego (który można nazwać formantem). Z tego stwierdzenia, w istocie swej prostego, wynikają wnioski, również proste, ale równocześ­nie bardzo ważne.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!