WSZELKIE POSTRZEŻENIA

O wszelkich postrzeżeniach, reakcjach mózgu na bodźce zewnętrzne pisał Kartezjusz, że są to „tantum diyersi modi percipiendi” — ‚tylko rozmaite sposoby percypowania (postrzegania)’. Obie zacytowane maksymy mają treść epistemologiczną. Niektórzy językoznawcy są skłonni uważać, że zagad­nienia epistemologiczne wykraczają poza zakres ich naukowo uprawnio­nych zainteresowań. Tkwi w tym nieporozumienie, którego następstwa dotąd niestety pokutują w sposobach pojmowania elementarnych jedno­stek językowych, zwłaszcza w zakresie fonetyki: określeniami onde sonore onde aerienne Eousselot operował wymiennie, gdy tymczasem onde sonore to określenie obejmujące bodziec fizyczny i reakcję fizjologiczną, nerwową na ten bodziec, onde aerienne odnosi się tylko do energii fizycznej.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!