WSPÓŁPRACA UCZONYCH

Współpraca fonetyka z afazjologiem — mówiąc teoretycznie — wydaje się tym bardziej naturalna, że punktem wyjścia badań wypadków afazji jest nawet dla neurofizjologów, jak stwier­dzał prof. Łurija przemawiając na sympozjum naukowym w Warszawie (27 X 1962 r.), analiza faktów mowy 11. Chory, S. O., którego wypowiedzi stanowią materiał analizo­wany poniżej , był ranny dnia 22 IX 1939 r. pod Radomiem w le­wą skroń. Miał prawostronne porażenie, nie mówił. Oto jego charak­terystyka lekarska wpisana do historii choroby pod datą 16 II 1940 r. „Prawy nerw twarzowy w dolnej gałązce słabszy, przy ruchach usta prze­ciągają się w lewo, język wysuwa się prosto … Chory nie może znaleźć od­powiednich słów, nie pamięta swego imienia, również napisać nie może nazw pokazywanych przedmiotów, znaczenie wyrazów zna, zlecenia nie potrafi wykonać. Połowiczny niedowład spastyczny prawostronny, apha- sia motoryczna i sensoryczna?

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!