TEORETYCZNA STRONA ZAGADNIENIA

O  teoretycznej stronie zagadnienia stosunku mowy do pisma mó­wiłem na początku tych rozważań. Do kwestii praktycznych należy między innymi to wszystko, co się wiąże z możliwą współpracą językoznawców z neurologami w dziedzinie badań nad afazją. O tym, jak potrzebna jest taka współpraca, może świadczyć choćby rozdział, poświęcony reedukacji chorych cierpiących na zaburzenia czynności pisania, w książce Kurta Goldsteina Language disturbances. O zastrzeżeniach, jakie wywołuje ten rozdział w sposobach ujmowania relacyj liter do głosek, pisałem w arty­kule Język — system znaków a procesy mowy. Sprawozd. z Prac Nauko­wych Wydziału Nauk Społecznych PAN, VI 1963, z. 1, s. 1—16.Bardzo pożądana byłaby dobra orientacja w zakresie stosunku pisma do mowy u nauczycieli i wykładowców szkół wszelkich typów, zwłaszcza szkół dramatycznych (gdy pewien aktor wygłaszający swoją „kwestię” w Warszawiance wystawionej przez Solskiego wymawiał w wyrazie brąz wokaliczną nosówkę, Solski w czasie próby wołał zniecierpliwiony, prze­rywając aktorowi: „ja chcę słyszeć literę «”—bo przed rokiem 1936 wyraz ten pisany był bronz).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!