SZCZEGÓLNA UWAGA

Dalszy ciąg cytowanego tekstu rzecz wyjaśnia: „psychologia przestaje być dawną abstrakcyjną nauką o wrażeniach, spostrzeżeniach, myślach czy uczuciach…, zagad­nieniem głównym jest zagadnienie stosunku człowieka do świata, który go otacza”. Na szczególną uwagę zasługuje w tej wypowiedzi wzmianka o    bezpodmiotowych zjawiskach i reakcjach: walka z tego typu ogólnikami jest jednym z ważnych i wciąż aktualnych zadań współczesnego języko­znawstwa. Oo do stosunku człowieka do świata, to znajduje on najpeł­niejszy wyraz w języku, w jego słownictwie, a także w formach i w kon­strukcjach wyrazowych to znaczy w składni; por. zdanie rosyjskie cyto­wane przez Jespersena: „otca dieriewom ubiło” i analogiczne polskie: „zasypało go w szybie górniczym”; „dom zaniosło śniegiem”; niemożliwa jest konstrukcja z wyrazem śnieg jako podmiotem: „śnieg zaniósł dom”.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)