SKRÓTOWY SCHEMAT

W obu sformuło­waniach głoska jest ujęta jako przebieg składający się z następujących momentów: implus mózgowy, zespół ruchów artykulacyjnych, wibracja fal powietrznych, reakcja receptora na bodźce akustyczne, transformacja energii fizycznej w energię nerwową, docieranie energii nerwowej przez analizatory do ośrodków mózgowych, które nimi sterują. Skrótowym schematem sygnalizującym te kolejne fazy „stawania się” (realizowania się) głoski jest schemat: S(timulus)—E(eactio) — o charakterze behawio- rystycznym. Oczywiście bodziec (S) nie determinuje reakcji (E) w sposób bezwzględny i mechaniczny.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!