PROPONOWANE ODRÓŻNIENIE

Proponowane przez logików odróżnianie funkcji znaczeniowych cza­sowników znaczyć i oznaczać nie usuwa trudności i nie zawsze da się kon­sekwentnie. stosować. Gdybyśmy zadali sobie pytanie: jaką cechą powinno się odznaczać myślenie, żeby wzrastała nasza szansa osiągania celów poz­nawczych, wypowiadania sądów prawdziwych, to odpowiedź byłaby taka: trzeba myśleć intensywnie, wracać wielokrotnie do tych samych za­gadnień, ufać, że rozstrzygnięcie się znajdzie, nie rezygnując z trenowania mózgu, tak potrzebnego w pracy umysłowej, jak trening fizyczny przed rozpoczęciem zawodów. To jest zresztą odrębny temat. Dzięki myśleniu intensywnemu możemy widzieć zagadnienia z różnych stron i mieć nadzieję, że uda się nam dotrzeć do tez, które będziemy mogli traktować jako aksjomaty.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)