PROBLEMATYZOWANIE ZAGADNIENIA

Artykuł prof. Budzyka jest przedrukiem pracy przedwojennej, toteż myślę, że autor, którego szanuję jako kolegę i uczo­nego, nie weźmie mi za złe krytykowanie niektórych jego tez może już dla oaiego samych nieaktualnych. Krytyka, choć spóźniona, jest lepsza niż pomijanie milczeniem zagadnień ważnych i wciąż żywych,Prof. Budzyk zaczyna swój artykuł od zastanowienia się nad pyta­niem: „Jakie są konsekwencje wprowadzenia do artystycznego utworu literackiego gwary jako językowego systemu” ? Gdy się tak postawi sprawę, to się nie uda, mówiąc słowami autora, „odpowiednio danego zagadnie­nia sproblematyzować” (tamże, s. 235—236). Już samo to sformułowanie nie może zresztą nic dobrego wróżyć: „problematyzować zagadnienie” to tylko rozsmarowywać treść znaczeniową dwóch synonimów — zagad­nienie i problem — na dwie formy gramatyczne, rzeczownik i bezokolicz­nik. (Inny autor napisał nawet w podtytule swej pracy „Problematyka zagadnienia”).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!