PROBLEMATYKA SKŁADNI

Problematyka składni i problematyka fizjologii mogą mieć punkty styczne; te dwie dziedziny nie są tak krańcowo od siebie odległe, jak się wielu osobom wyda­je . Językoznawca usiłujący powiększyć zakres swego rozumienia faktów językowych przez analizę ich fizjologicznego mechanizmu powinien brać na siebie obowiązek zarówno poznawania tego mechanizmu, jak i formu­łowania w sposób empirycznie i teoretycznie ścisły wyników swych ba­dań i obserwacji.Dość jaskrawą ilustracją słuszności cytowanych wyżej słów Żyn- kina o braku koordynacji prac w zakresie różnych dyscyplin jest książka Kurta Goldsteina Language and Language Disturbances (Grune, Stratton New York 1948, s. 374).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!