POJĘCIE RELACJI

Ponieważ pojęcie relacji utożsamialiśmy z pojęciem cechy, czyli właściwości, więc można by było powiedzieć, że każdy element rzeczywistości jest punktem skrzyżowania relacyj. Jego względna samoi- stność polega na tym tylko, że jest ośrodkiem, podmiotem relacyj, czyli cech. Owo pojęcie podmiotu cech jest pojęciem abstrakcyjnym i syntaktycznym. Jest to podbudowa, którą umysł poznający podkłada pod obserwowane cechy i za pomocą której łączy je. Ta pojęciowa podbudowa — genetycznie synteza wrażeń — jest warunkiem funkcjonowania systemu znaków językowych. Mówiąc drzewo, mamy na myśli jego całość, a więc pień, korzenie, gałęzie, liście lub igły, a jednocześnie wyodrębniamy myślo­wo tę całość jako „samo drzewo” będące czymś innym niż sumą części składowych, o czym świadczą wyrażenia: pień drzewa, gałęzie drzewa, liście drzewa.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!