OKREŚLAJĄCA FUNKCJA CZASOWNIKA

Określająca funkcja przymiotnika biały jest dwojgka: informuje on nas o tym, że desygnat wyrazu śnieg „jest białego koloru” (to jest genetiyus ąualitatis), czy też „ma kolor biały” — to jest inna konwencja frazeologiczna, inny typ predykacji. Prócz tego z wyrażenia biały śnieg dowiadujemy się, że .rzeczownik śnieg jest rodzaju męskiego: o tym informuje końcówka -y w przymiotniku biały. Ta informacja ma charakter metajęzykowy. Przeplatanie się elementów wiążących się z ce­chami desygnatów, uwydatniających je, z elementami relacyjno-gra tna- tycznymi stanowi najbardziej charakterystyczną właściwość systemów języków fleksyjnych. Obfitość form nie jest bogactwem języka (refleksje dotyczące tego tematu wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym znajdu­jemy m. in. w PMlosophy of Orammar (1924) Jespersena, pracy dawnej, ale nie zdezaktualizowanej; rzeczy przemyślane są odporne na mszczące działanie czasu).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)