OKREŚLAJĄC JĘZYKOZNAWSTWO

Określając językoznawstwo jako jedną z nauk o człowieku, określamy tym samym przedmiot tej nauki: jest nim język jako jedna z form zachowania się (behaviour, comportement) człowieka w środo- Avisku społecznym. „Language”, pisał jeden z czołowych i najbardziej godnych uznania językoznawców XX wieku, Jespersen, „is actirity, purposeful actiyity and one should neyer forget the speaking indmduals and the purpose they have when acting in this particular way” — ‚język jest działaniem, działaniem celowym, i nigdy się nie powinno zapominaćjednostkach mówiących i o celu, jaki mają działając w ten szczególny sposób’. Jeżeli rozumiemy, że język jest działaniem, to nie możemy ab­strahować od tego, kto działa; tym działającym podmiotem jest jednostka mówiąca, człowiek mówiący, dlatego też tym bardziej są dla nas zrozu­miałe dążenia psychologów do nieoperowania pojęciami bezpodmiotowych myśli, uczuć, postrzeżeń.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!