MYŚL O JEDNOŚCI

Myśl o jedności aktu percepcji i predykacji można dojrzeć już w określeniu Kartezjusza: „perceptio sive operatio intellectus”: wystarczy zrozumieć „intellectus” jako mózg, jako podmiot, który rea­guje na obiekt percepcji odruchem warunkowym rozpoznania lub orze­czenia o nim czegokolwiek. Za każdym krokiem ku coraz jaśniejszemu, rozleglejszemu rozumieniu tych zagadnień coraz żywiej uświadamiamy sobie prawdę słów Pawłowa: „nieskończenie więcej pozostaje do poznania, nii, to, co jest wiadome”. Z tych wszystkich rozważań wynika z całą oczywistością, jak olbrzymi obszar pracy leży przed nami, pracy, którą tylko wytrwała i konsekwentna w swej stopniowości analiza wciąż przybywającego materiału może po­woli (o tej powolności świadczą choćby wymienione wyżej daty 1928- 1919-1970) posuwać naprzód.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)