MOWA A PISMO

Wiele jest takich zagadnień szczegółowych, których nie można roz­wikłać, dopóki się ich nie rzutuje na ogólniejsze tło, bo dopiero to ogól­niejsze tło pozwala się zorientować, w jakich relacjach pozostają wzglę­dem siebie interesujące nas fakty, pod jakim kątem należy je ujmować, jaka jest właściwa treść poznawcza każdego z tych faktów. O tyfn powin­niśmy pamiętać stale, a więc także wówczas, gdy zamierzamy rozważać zagadnienie zasygnalizowane w tytule niniejszego artykułu. Gdybyśmy powiedzieli: ten, kogo interesuje stosunek mowy do pisma, musi się zająć analizą stosunku głosek do liter, byłoby to sformułowanie zwięzłe, ale w treści swej zbyt wąskie i zawierające pojęcia, które wcale nie są tak proste i jasne, jak się to na pierwszy rzut oka wydaje.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!