MECHANIZM MYŚLENIA

Mechanizm myślenia językowego jest mechanizmem odruchów warunkowych (nie mogę w tej chwili rozwijać tej tezy, którą zresztą wie­lokrotnie omawiałem w swoich pracach). Przez odruch warunkowy rozu­miał Pawłów odruch nabyty przez doświadczenie, w przeciwstawieniu do odruchu bezwarunkowego — wrodzonego. W Slownilu odruch warunko­wy określony jest jako (odruch na bodziec B, który w doświadczeniu żywej istoty nabrał funkcji znaku bodźca A [z którym poprzednio wystę­pował jednocześnie]). Posługując się tą aparaturą pojęciową języko­znawca nie wykracza poza zakres swojej nauki, przeciwnie: materiał faktów językowych pozwala na lepsze rozumienie zagadnień psychologii niż dzieła psychologów pomijających (czasem ignorujących?) osiągnięcia Pawłowa i jego kontynuatorów.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!