KONIECZNY ETAP PRACY

Koniecznym dalszym etapem pracy jest oparcie się na pojęciu funkcjonalnie zróżnicowanej struktury mózgu , co usiłuję uzasadnić i rozwinąć w książce pt. Elementy leksykologii i semio­tyki (1970), w szczególności w rozdziałach VIII — O formach i typach predykacji i IX Różnicowanie rzeczywistości na elementy i synteza tych elementów w myśleniu językowym. Opozycję pojęć podmiot — orzeczenie, na której oparłem i którą zakończyłem Kategorie słowotwórcze ilustrując ją elementarnie prostym sądem: to jest, rozumiem dziś jak opozycję obiektu percepcji i aktu predykacji. Ze względu na to, że drogi nerwowe prowadzące od receptorów zmysłowych do ośrodków mózgowych stano­wią ciągi nigdzie nie przerwane, nie tracące ze sobą w żadnym punkcie łączności materialnej, akt percepcji i akt predykacji są zasadniczo jednym aktem, czym się też tłumaczy nieokreślona mnogość możliwych apercepcyjnie determinowanych skojarzeń, mieszczących się w ramach schematu .

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)