JEDNOLITOŚĆ ZNAKU

Jest oczywiste, że jednolitość znaku jest z punktu widzenia historycznego rzeczą względną: maison jest wyrazem — znakiem jednolitym we współczesnej francuszczyźnie, ale nie był nim niegdyś. Obok wyrazów tego typu — bardzo częstych w języku angiel­skim, dość częstych we francuskim, rzadszych w języku polskim — istnieją wyrazy — znaki złożone: chaton, ruelle, maisonette, importance, appli- cation, preponderance, couvre-chef, timbre-poste, etroitesse, cul-de-sac’, rozmai­tość typów jest bardzo duża. Cechą wspólną wyrazów złożonych jest to, że nie odnoszą się one do desygnatów w sposób bezpośredni (jak np. w wypadku wyrazu koń), lecz są one produktem asocjacji pojęć.

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!