DIALEKTYZMY JAKO FAKTY ŚRODOWISKOWE I STYLISTYCZNE

Dialektyzmy jako fakty środowiskowe. Do kręgu zagadnień historyczno-geograficznych i środowiskowych należy zagadnienie dialek- tyzmów w utworach literackich. Jest to jeden ze szczegółowych wypadków przenikania elementów językowych jednych środowisk do innych , czyli proce.su odbywającego się wewnątrz jednego języka, procesu, który w skali międzynarodowej określa prof. Einar Haugen terminem languages in contact.Znaki językowe służą porozumiewaniu się ludzi między sobą tylko w tym stopniu, w jakim są znakami treści wspólnych ludziom posługujących się tymi znakami. Środowiskowa obcość wyrazu odbiera mu funkcję komuni­kacyjną niezależnie od tego, czy jest on obcy, bo należy do nie znanego komuś języka, czy też dlatego, że należy do nie znanej komuś gwary, czy wreszcie dlatego, że danego jednostkowego wyrazu ktoś nie zna. Przy wyrazach innojęzykowych może wchodzić w grę odczuwanie tego, że wyraz jest niepolski, ale to odczucie często się zaciera (np. w wyrazie ganelc, nie mówiąc już o tak dawnych jak miecz, chłeb).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!