CAŁE SERIE WYRAZÓW

W języku polskim można znaleźć całe serie wyrazów różniących się pierwszymi fonemami, takich jak np. dama, fama, gama, jama, lama, mama, rama, sama, tama. Możemy zestawić ze sobą wyrazy dama i tama wyodrębniając ich pierwsze fonemy:*? i t rozumować tak samo jak poprzed­nio w związku z wyrazami dom i Ale dlaczego miałyby nas intere­sować alternacje d : t, a nie alternacje którychkolwiek innych początko­wych głosek w przytoczonych wyrazach, to znaczy dlaczego mielibyśmy upatrywać funkcję diakrytyczną w wymianach d : t, a nie d :f (dama- fama) —f : g (fama-gama) itd.? Ten typ analizy stosował m. in. Hjelmslev w opisie liter, z których każda jest według niego daną literą, a nie inną, bo ma kształt różniący ją od każdej innej. Jest to rozumowanie zgodne z zasadą Saussure’owską: „dans la langue il n’y a que des diffćrences, sans termes positifs” (w podobny, a właściwie nawet identyczny, sposób stawiał sprawę Humboldt).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!