BEZPOŚREDNI WYRAZ JĘZYKOWY

Bezpośrednim wyrazem ję­zykowym tej zdolności jest istnienie w języku formy jest jako łącznika (copula). Gramatycy Port-Boyal formę est nazywali verbum substan- tivum, który to termin ma jednak tę niedogodność, że funkcją zasadniczą formy est nawet w znaczeniu egzystencjalnym, a tym bardziej tejże for­my jako łącznika (copula) jest nie afirmacja istnienia izolowanego bytu (substancji), ale aktualizowanie jakichś relacji podmiotów i atrybutów w zakresie perceptibiliów (ten koń jest siwy) lub intelligibiliów (koń jest ssakiem). Słuszna była w zasadzie teza Rozwadowskiego o dwuczłonowości apercepcji. Istoty zagadnienia łączącego się z funkcją formy est nie poru­szył E. Benyeniste w artykule Les verbes etre et avoir (Bulletin de la So- ciete de linguistiąue, Paris).

Witaj na moim blogu! Jestem zapalonym pasjonatem wędkarstwa będę tutaj zamieszczał artykuły o takiej tematyce. Serdecznie zapraszam do czytania i aktywnej dyskusji w komentarzach!